.

/album/fotogalerie-zateplovani-fasad/sdc10439-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-zateplovani-fasad/sdc10603-jpg2/

—————

/album/fotogalerie-zateplovani-fasad/sdc10676-jpg1/

——————————


 

Zateplování fasád

Cílem naší práce je vytvořit pro zákazníka dílo v co nejvyšší kvalitě. Vytvořit nejvhodnější řešení v souladu s nejnovějšími technickýmí znalostmi v oboru. Používáme atestované materiály renomovaných výrobců a klademe důraz na dosažení maximální životnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Objem zakázek je přímo závislý na pozitivních referencích klientů a ručíme za odbornost a kvalitu vykonané práce.

Zateplování fasád objektu zateplovacími systémy přináší pozitivní změny jak z ekonomického, tak z technického hlediska. Tyto důvody nabývají reálnou hodnotu nejen u nových staveb, ale i při dodatečném zateplení budov, kde se samotným zateplením zlepšuje fyzický stav budovy. Odstraňují se nedostatky ze zanedbané údržby a zároveň se přibližují technické parametry stavebních konstrukcí současným požadavkům, čímž se zvyšuje tržní hodnota objektu.

Pozitivní změny po zateplení

 • snížení výdajů na vytápění či klimatizaci až o 40-60%
 • kratší topná sezóna
 • snížení rizika kondenzace
 • omezení vzniku plísní
 • možnost instalace topného zařízení s nižším výkonem
 • eliminace negativních vlivů teplotních změn v konstrukci
 • všeobecně lepší odolnost vůči klimatickým změnám
 • eliminace tepelných mostů
 • ochrana před hlukem
 • zvýšení povrchové teploty vnitřní stěny
 • nový vzhled fasády

Proč právě zateplování fasád?

Při zateplování fasády objektu nedochází k promrzání zdiva, konstrukce je prohřátá a tepelné ztráty jsou minimální.

Podkladem pro kontaktní izolační systém mohou být stěny cihlové, železobetonové nebo vrstva staré omítky. Volné nebo slabě držící stěny je potřeba shodit a vzniklé nerovnosti vyplnit pomocí vyrovnávací malty. Zbytky starých malířských nátěrů je potřeba umýt pod tlakem nebo seškrábat v případě starého podkladu. V případě prašného nebo nadměrně savého podkladu je potřeba natřít penetračním nátěrem. Penetrační nátěr zmenšuje stahování vody z lepící malty a stabilizuje povrch vzhledem k pevnosti.

 

Technologický postup prací při zateplení fasády.

1.Podklad pro izolant musí být suchý a pevný, dále zbavený všech nečistot a mastnot. Případné nesoudržné nebo uvolněné části fasády musí být odstraněny.

2.Následně je třeba provést penetrační nátěr

3.Následuje případná demontáž všech fasádních prvků, které by bránily provedení prací při zateplování. Prvky, které zdemontujeme, znovu osadíme. Jedná se většinou o hromosvody, různé střešní svody a odvětrávací mřížky, nebo světla a další podebné prvky.

4.Následuje montáž zakládacích soklových lišt , tyto osadíme kolem obvodu domu, všude kde budeme lepit izolant.

5.Dalším krokem je lepení fasádního izolantu. V případě polystyrenu většinou typ EPS 70 F nebo EPS100 F desky formátu 1000 x 500 mm a tloušťce podle vaší volby. V případě desek fasádní vaty, například kamenná vlna FASROCK L nebo čedičová vlna  ORSIL TF je třeba počítat s větší nasákavostí lepicí hmoty. Lepící hmota k upevnění tepelného izolantu k podkladu a také k zajištění polohy desky ve vrstvě. K tomuto používáme lepicí tmel pro systémy VKZS například lepicí tmel weber tmel 700 PRO VKZS Tento naneseme na zadní stranu desky izolantu ve formě terčů tzv buchet a nebo pásů.

6.Desky dále ukotvíte talířovými hmoždinkami s plastovým nebo ocelovým trnem, dle vaší volby. Plastový trn je velice běžný a dostačující. Hmoždinky zajistí stálý přítlak izolačníh desek na lepící tmel. Minimum jsou 4 kusy výše uvedených hmoždinek na m2. Hmoždinky svojí funkcí zamezí nadzvednutí vůči povrchu podkladu. K tomuto by jinak mohlo dojít vlivem sání či teplotnímu vlivu a následné deformace. Také smykové zatížení izolantu a tím jeho možné posunutí do věech stran.

7.Úprava nároží, parapetů, podhledů se provádí pomocí rohových lišt. Tyto lišty zajistí pevné spojení s další ochranou vrstvou a také chrání nejvíce namáhaná místa proti požkození, všechny rohy.

8.Následuje přebroušení celé plochy do roviny

9.Plochu tmelíme krycí stěrkovou hmotou

10.Výstužná tkanina - perlinka se vtlačí do krycí stěrkové hmoty.

11.Po důkladném vyschnutí výztužné vrstvy, stěrky naneseme penetrační vrstvu, podklad pro omítku.

12.Teprve poté provedeme osazení nových klempířských prvků jako jsou parapety, oplechování a další takové komponenty.

13.Konečným krokem je povrchová ůprava fasádní omítkou dle výběru z barevných odstínů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Jaroslav Bednář

sídliště U Nádraží 763/2
Jindřichův Hradec
377 01

IČ: 46675442
DIČ: CZ6306291233


+420 777860765